FAQs Complain Problems

वडा नं ६

बाबा मंगलनाथ
सोनमा गाउँपालिकाको नक्सा

प्रमुख पर्यटकीय स्थल बाबा मगलनाथ महादेव रहेको छ l 

Population: 
पुरुष - २५२९, महिला - २४४३, जम्मा - ४९७२
Ward Contact Number: 
श्याम यादव, वडा अध्यक्ष ९८५४०३१९४६