FAQs Complain Problems

वडा नं १

Population: 
पुरुष - २९२० र महिला - २८५४ जम्मा ५७७४
Ward Contact Number: 
अशोक कुमार यादव वडा अध्यक्ष- 9814816934